Regulamin

Regulamin strony www.PrzyjacielFinansowy.com

 

 1. Strona www.przyjacielfinansowy.comzawiera informacje o tematyce bankowej, finansowej i ekonomicznej – jego istotą jest wymiana informacji, komentarzy i myśli. Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu – wyraża zgodę i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 2. Treść zawarte w niniejszym serwisie nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów(Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Wszelkie analizy nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. Są tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.
 3. Układ treści niniejszego serwisu jak i poszczególne jego części (komentarze, artykułu, zdjęcia, grafika i inne), korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów.
 4. Treści zawarte w niniejszym serwisie może być przez użytkowników wykorzystywana tylko do użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszego serwisu w całości bądź w części do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia ze strony administratora serwisu i na warunkach określonych przez serwis.
 5. Zamieszczanie wypowiedzi na stroniewww.przyjacielfinansowy.com jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych w niniejszym regulaminie. Poprzez rejestrację uczestnik strony zgadza się na przetwarzanie jego danych przez administrację serwisu, w tym także na otrzymywanie na swój adres e-mailowy, lub komunikator, wiadomości związanych z funkcjonowaniem serwisu.
 6. Stronę www.przyjacielfinansowy.commożna odwiedzać bez konieczności podawania danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Za zamieszczoną na stronie wypowiedź odpowiedzialność ponosi osoba, która tę wypowiedź umieściła. Wypowiedzią – w myśl regulaminu – jest każdy komunikat werbalny, bądź niewerbalny (nagranie audio, video, zdjęcie lub inny plik graficzny, link do treści w internecie, nazwa profilu użytkownika, sygnaturka i inne).
 9. W przypadku powzięcia informacji, że opublikowana na forum treść narusza prawo bądź regulamin, administrator serwisu podejmie stosowne działania zmierzające do usunięcia bądź zmiany tej wypowiedzi.
 10. Administrator strony ma prawo:
  a) kasowania lub przenoszenia wiadomości do innych bardziej odpowiednich merytorycznie wątków, działów, forum,
  b) kasowania, zamykania oraz edytowania wiadomości o treści niezgodnej z regulaminem,
  c) otwierania i zamykania wątków,
  d) nadawania tytułu wątkowi bądź zmiany tytułu wątku bardziej odpowiedni do jego treści,
  e) upomnienia użytkownika, który: złamał regulamin, nie przestrzega etykiety lub prawa,
  f) usunięcia użytkownika ze strony w przypadku naruszenia regulaminu,
  g) niedopuszczenia do ponownej rejestracji usuniętego uczestnika strony.
 11. Administrator nie musi informować autora wypowiedzi o podjęciu w stosunku do jego wypowiedzi odpowiednich czynności moderacyjnych, nie ma też obowiązku tłumaczenia się ze swoich decyzji.
 12. W przypadku powzięcia informacji, że opublikowana na forum treść narusza prawo bądź regulamin, administrator serwisu podejmie stosowne działania zmierzające do usunięcia bądź zmiany tej wypowiedzi.
 13. Niniejszy regulamin oraz regulaminy poszczególnych działów mogą zostać w każdym czasie zmienione przez administrację serwisu.